Jessica Leigh Jones

Jessica Leigh Jones

Chair
Centre for Digital Public Services

About this Speaker

Jessica is a multi-award-winning Engineer and Astrophysicist. Having spent her career-to-date in the manufacturing industry, she is now Co-Founder and CEO of iungo, a CareerTech Company democratising access to excellent careers for everyone. Jessica is also a Royal Academy of Engineering Visiting Professor at the University of Wales Trinity St David, where she is leading the flagship Enterprising Engineers Programme for engineering students and apprentices. Jessica was appointed the Chair of the Centre for Digital Public Services in June 2021 and is passionate about public service delivery and how digital can improve the lives of people in Wales


Mae Jessica yn Beiriannydd ac Astroffisegydd sydd wedi ennill amryw o wobrau. A hithau wedi treulio ei gyrfa hyd yma yn y diwydiant gweithgynhyrchu, mae hi bellach yn gyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr iungo, cwmni Gyrfa a Thechnoleg sy’n rhoi mynediad democrataidd i yrfaoedd gwych i bawb. Mae Jessica yn ogystal yn Athro Gwadd gyda’r Academi Beirianneg Frenhinol ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant ble mae’n arwain eu Cynllun Peirianwyr Mentrus blaenllaw ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid peirianneg. Cafodd Jessica ei phenodi fel Cadeirydd Canolfan Gwasanaethau Digidol Cyhoeddus ym mis Mehefin 2021. Mae’n frwd dros ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus a sut gall y digidol wella bywydau pobl Cymru.